Skip to main content

Pravilnik o zasebnosti: Informacije o obdelavi osebnih podatkov

adPro d.o.o. je marketinška agencija, ki opravlja storitve za naročnike. Iz narave posla do naročnika izhaja potreba, da adPro d.o.o. svojim naročnikom občasno posreduje osebne podatke in sicer:
Za namene izvajanja naših storitev ter za nemoten potek dela adPro d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki najemajo naše storitve.
adPro d.o.o. nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolnit.

Kategorije osebnih podatkov za namen naših marketinških storitev::
adPro d.o.o. vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:
– Ime in priimek stranke,
– Stalni ali začasni naslov, e pošta in številka telefona,
– Stališče stranke glede oglaševane vsebine


S pisno zahtevo, poslano na naslov: adPro d.o.o. ali na e naslov info@adpro.si ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.adpro.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: adPro d.o.o. ali na e naslov info@adpro.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
adPro d.o.o. obdeluje osebne podatke tudi z namenom varstva svojih zakonitih interesov v razmerju do svojih naročnikov in sicer tako, da lahko naročniku posreduje osebne podatke posameznika, kolikor je to potrebno za dokazovanje, da je adPro d.o.o. za naročnika opravil pogodbeno dogovorjene storitve.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo. adPro d.o.o. bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom.

Prijava na E-novice
Ob prijavi na e-novice se vaši podatki na podlagi vašega soglasja (6/1(a) GDPR) obdelujejo za tiste namene, za katere ste ob prijavi podali soglasje:

 • obveščanje o ugodnostih, novicah, aktivnostih, storitvah in dogodkih – v ta namen obdelujemo podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi: e-pošta
 • prejemanje prilagojene ponudbe in ugodnosti ob posebnih priložnostih – v ta namen poleg podatkov, ki nam jih posredujete ob prijavi, obdelujemo tudi podatke o obiskanih spletnih straneh upravljavca (če ste se s tem ob obisku spletne strani strinjali) ter podatke o vaših morebitnih preteklih nakupih].

Za pošiljanje prilagojenih ponudb uporabljano profiliranje, v okviru katerega lahko glede na podatke, ki jih o vas obdelujemo (podatki o obisku spletne strani, starost,..) predvidimo kakšna so vaša pričakovanja in zanimanja ter vam glede na to pošiljamo vam prilagojene e-novice.
Poleg navedenih podatkov obdelujemo tudi podatek o IP naslovu ter datumu in času prijave na e-novice. Podatki se v te namene obdelujejo vse do vašega preklica.
Za izpolnitev navedenih namenov, vaše podatke posredujemo zunanjim ponudnikom orodij za trženje, ki vaše podatke obdelujejo v skladu z našimi navodili. Ponudnik orodij za trženje ima svoj sedež v ZDA, kar pomeni, da se vaši podatki iznašajo tudi v tretje države, ki ne zagotavljajo nujno enake stopnje varstva podatkov. Prenos vaših podatkov v ZDA temelji na orodju za zaščito zasebnosti (Privacy Shield), ki služi kot podporni mehanizem za izpolnjevanje zahtev za ustrezno varstvo podatkov, kar pomeni, da se vaši podatki obdelujejo z ustrezno stopnjo varnosti.

Prijava na e-novice je prostovoljna, od prejemanja novic pa se lahko kadarkoli odjavite s klikom na gumb Odjava v vsakokratnem elektronskem sporočilu ali s poslano zahtevo na naslov info@adpro.si, pri kateri morate tudi posredovati podatke o naročniku na e-novice (ime, priimek, email naslov).

VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov naslednje pravice: 

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov,
 • pravico do izbrisa,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov ter
 • pravico do ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko posredujete na elektronski naslov info@adpro.si.   
Kadar osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve imate pravico, da kadarkoli začasno ali trajno prekličete svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

Pravica do dostopa do podatkov
V okviru pravice do dostopa imate pravico od nas dobiti potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke, zahtevati dostop do podatkov, ki jih o vas obdelujemo in dobiti informacije o tem za katere namene se podatki obdelujejo, katere vrste osebnih podatkov, kdo so morebitni uporabniki, koliko časa jih hranimo, v primeru, da smo podatke dobili od druge osebe, tudi podatek o viru podatkov, ter podatek o avtomatiziranemu sprejemanju odločitev. 

Pravica do popravka
V primeru, da so podatki, ki jih o vas obdelujemo, netočni ali nepopolni, imate pravico zahtevati popravek oziroma dopolnitev podatkov.

Pravica do izbrisa
V določenih primerih imate pravico doseči, da zbrišemo vaše podatke. To lahko dosežete v naslednjih primerih:

 • Kadar podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani.
 • Kadar prekličete privolitev v obdelavo podatkov in za obdelavo podatkov ne obstaja nobena druga pravna podlaga.
 • Kadar ste uveljavili pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa.
 • V primeru nezakonite obdelave osebnih podatkov.

Pravica do omejitve obdelave
V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate tudi pravico, da zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov, v okviru katere začasno prenehamo z obdelavo vaših osebnih podatkov če:

 • Oporekate točnosti podatkov.
 • Je obdelava nezakonita ter namesto izbrisa podatkov zahtevate omejitev uporabe podatkov. 
 • Podatkov za namene obdelave več ne potrebujemo, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo podatkov.


IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE
Vaši podatki se hranijo in obdelujejo na območju EU, razen v primeru, ko se prijavite na e-novice. V tem primeru za pošiljanje novic uporabljamo orodje ponudnika, ki ima svoj sedež v ZDA, kar pomeni, da se podatki hranijo tudi v podatkovnih centrih izven EU. Izbrani ponudnik kljub prenosu podatkov izven EU zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov, saj prenos podatkov v ZDA temelji na orodju za zaščito zasebnosti (Privacy Shield), ki službi kot podporni mehanizem za izpolnjevanje zahtev za varstvo podatkov pri prenosu.